Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 2072/2, 2245/3, 2246/18, 2265/10, 2265/14, 2265/15, 2265/16, 2265/5 v k. ú. Stodůlky, se stavbou „TMCZ_Symfonická, K Zahrádkám, Praha 13PP 157702“ podle PD

22. 01. 2024
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0027/2024

Dokumenty ke stažení