Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemků parc. č. 2131/531 a parc. č. 2131/674 v k. ú. Stodůlky se stavbou P13-osvětlení přechodu pro chodce v ul. Archeologická u křižovatky s ul. Podpěrová dle předložené situace

06. 02. 2023
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 0037/2023

Dokumenty ke stažení