Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2154 v k. ú. Stodůlky se stavbou: BESIP 29700046 OISTRACHOVA-KOVÁŘOVA, PRAHA 13 přisvětlení přechodu pro chodce podle předložené situace

09. 10. 2023
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0416/2023

Dokumenty ke stažení