Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2194/1 v k. ú. Stodůlky s napojením na technickou a dopravní infrastrukturu v rámci stavby „Novostavba rodinného dvojdomu vč. přípojek zpevněných ploch, retenčních nádrží, vsaků a oplocení, ul. Vstavačová, parc. č. 392 a 393 v k. ú. Stodůlky“ podle PD

22. 04. 2024
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0172/2024

Dokumenty ke stažení