Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemku parc. č. 45/1, 112/2, 274/1, 276/1, 276/3, 276/5, 305/11, 621/3 v k. ú. Třebonice se stavbou FTTx_SVS_PRTRE2_16015172_OK+UR dle situačního plánu

09. 10. 2023
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0417/2023

Dokumenty ke stažení