Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka pozemků v k. ú. Třebonice k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí ke stavebnímu záměru „Stavba č. 0114 TV Stodůlky, etapa 0004 Třebonice“

11. 03. 2024
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0107/2024

Dokumenty ke stažení