Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2208/1 v k. ú. Stodůlky, se stavbou „Stavební úpravy stávajícího RD – přístavba zahradního sezení a parkovacího stání“

14. 03. 2022
Rada
Číslo jednání: 5
Číslo usnesení: UR 0093/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Rada městské části

5. schůze rady MČ z 14.03.2022

USNESENÍ číslo UR 0093/2022 ze dne 14.03.2022

17. Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2208/1 v k. ú. Stodůlky, se stavbou „Stavební úpravy stávajícího RD – přístavba zahradního sezení a parkovacího stání“

Rada městské části

I. souhlasí

jako vlastník sousedního pozemku parc. č. 2208/1 v k. ú. Stodůlky se stavbou „Stavební úpravy stávajícího RD – přístavba zahradního sezení a parkovacího stání“, dle předložené dokumentace

II. ukládá

místostarostovi Petru Zemanovi prostřednictvím odbou MBAI sdělit stanovisko RMČ žadateli

Zodpovídá: místostarosta Petr Zeman, termín: 31.03.2022

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

RNDr. Marcela Plesníková v. r.

místostarostka

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení