Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2209 v k. ú. Stodůlky s navrhovanou novostavbou RD na parc. č. 738 a parc. č. 739, vše v k. ú. Stodůlky, k přípojkám IS a napojení vjezdu na pozemní komunikaci

11. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 0372/2023

Dokumenty ke stažení