Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2242/1 v k. ú. Stodůlky s demolicí stavby občanské vybavenosti č. p. 1219 na pozemku parc. č. 1464 v k. ú. Stodůlky

09. 10. 2023
Rada
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: UR 0418/2023

Dokumenty ke stažení