Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2342/316 a parc. č. 2342/317 v k. ú. Stodůlky s regenerací bytového domu č.p. 2250/37 v ulici Janského, na pozemku parc. č. 2342/195 v k. ú. Stodůlky dle předložené projektové dokumentace

03. 04. 2023
Rada
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UR 0138/2023

Dokumenty ke stažení