Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Souhlas vlastníka sousedního pozemku parc. č. 2653 a parc. č. 2490/3, vše v k.ú. Stodůlky, se stavbou novostavby RD, garáže, domovní vrtané studny na pozemku parc. č. 2564, k.ú. Stodůlky a s připojením na stávající inženýrské sítě

11. 01. 2021
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 0010/2021

Dokumenty ke stažení