Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Sousedské setkání

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 482/1999

Souhlasí


s uvolněním částky 12 tis. Kč na kulturně-společenskou akci Prahy 13 “Sousedské setkání”, která se uskuteční dne 9.10.99 od 16.00 hodin v kavárně MIRO a jejím okolí v Nových Butovicích s tím, že tato částka bude převedena z položky pohoštění MR/MZ