Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Sportcentrum Nové Butovice

14. 12. 1999
Rada
Číslo jednání: 22
Číslo usnesení: UR 666/1999


 
 


 pověřuje

*


ZS p.Webra


[PEWE]


KT: 15.01.00ve spolupráci s ved. LPO iniciovat jednání na základě informace o změně vlastníka obchodní společnosti, která má od MČ P 13 pronajatou sportovní halu v Nových Butovicích