Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2024 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13

13. 03. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 0116/2024

Dokumenty ke stažení