Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru

19. 10. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 0009/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

1. zasedání zastupitelstva MČ z 19.10.2022

USNESENÍ číslo UZ 0009/2022 ze dne 19.10.2022

9. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Zastupitelstvo městské části

I. schvaluje

počet členů výboru finančního: 5
počet členů výboru kontrolního: 5

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Tomáš Murňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení