Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 – 2026

19. 10. 2022
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UZ 0013/2022

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a souvisejících právních předpisů je dokument zveřejněn v upravené podobě.

M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   13

Zastupitelstvo městské části

1. zasedání zastupitelstva MČ z 19.10.2022

USNESENÍ číslo UZ 0013/2022 ze dne 19.10.2022

13. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 – 2026

Zastupitelstvo městské části

I. stanovuje

členy zastupitelstva uvolněné do funkce:

1. Davida Vodrážku, starostu MČ Praha 13

2. Marcelu Plesníkovou, místostarostku MČ Praha 13 pro oblast školství a životního prostředí

3. Davida Zeleného, místostarostu MČ Praha 13 pro oblast bytové politiky, správcovských firem a dopravy

4. Petra Zemana, místostarostu MČ Praha 13 pro oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové činnosti

5. Ivanu Todlovou, místostarostku MČ Praha 13 pro oblast územního rozvoje a informatiky

II. stanovuje

členy zastupitelstva uvolněné do funkce:

6. Michala Drábka, člena rady pro digitalizaci, dotační tituly a podporu bydlení

7. Zbyňka Pastrňáka, předsedu výboru finančního

8. Yvetu Kvapilovou, předsedkyni výboru majetkového

9. Víta Bobysuda, předsedu výboru Agenda 21

10. Josefa Zobala, předsedu výboru pro dopravu a bezpečnost

11. Ludmilu Tichou, předsedkyni výboru životního prostředí

12. Tomáše Murňáka, předsedu výboru kontrolního

Ing. David Vodrážka v. r.

starosta

Ověřovatelé : Zbyněk Pastrňák v. r.

Tomáš Murňák v. r.

Za správnost : Helena Šlitrová

vedoucí Oddělení organizačně-administrativního

Dokumenty ke stažení