Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovení výše pronájmu za nová urnová místa

02. 11. 1999
Rada
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: UR 539/1999

 

Souhlasí

s výší 1.600,- Kč za pronájem urnového místa pro 4 urny na 10 let s možností platby na minimálně dvouleté období