Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko a souhlas vlastníka pozemku parc. č. 2203/1 v k. ú. Stodůlky, s připojením novostavby bytového domu „Rezidence Stodůlky“ na stávající dopravní a inženýrskou infrastrukturu, dle projektové dokumentace

25. 09. 2023
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 0402/2023

Dokumenty ke stažení