Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k převodu části pozemku parc. č. 1656 v k.ú. Stodůlky

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 312/1999

doporučuje mz

nesouhlasit s úplatným převodem pozemku parc.č. 1656 a trvat na svěření uvedeného pozemku