Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k převodu části pozemku parc. č. 1656 v k.ú. Stodůlky

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 98/1999


 
 


 I. NESouhlasís úplatným převodem pozemku parc.č. 1656 v k.ú. Stodůlky a trvá na svěření uvedeného pozemku z důvodu svého záměru na využití tohoto pozemku jako dopravní obratiště slepé ulice, jejíž součástí je výše uvedený pozemek


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.07.99oznámit toto rozhodnutí ZHMP