Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k převodu parc.č. 2315/17 v k.ú. Stodůlky

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 48/1999 

doporučuje mz


souhlasit s podáním žádosti o svěření pozemku parc.č. 2315/17 v k.ú. Stodůlky