Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k pronájmu části parcely 129 v k.ú. Stodůlky

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 97/1999
 


 


 


I. Souhlasís podáním žádosti o svěření pozemku parc.č. 129 v k.ú. Stodůlky z důvodu svého záměru na využití tohoto pozemku jako další zelené plochy městské části P 13


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.07.99požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o svěření pozemku parc.č. 129 v k.ú. Stodůlky