Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k pronájmu části parcely č. 129 v k.ú. Stodůlky

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 311/1999


doporučuje mz


požádat Zastupitelstvo HLMP o svěření pozemku parc.č. 129 v k.ú. Stodůlky