Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k pronájmu části pozemku par.č.2131

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 420/1999

Souhlasí

s pronájmem části pozemku par.č.2131/98 ve vlastnictví Obce hl.m.Prahy za účelem zřízení zvýšeného obrubníku přístupové cesty k domu č.p.2038