Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2131/76 v k.ú. Stodůlky za účelem zřízení staveniště a přístupové cesty

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 424/1999

Souhlasí

s pronájmem části pozemku parc. č. 2131 v k.ú. Stodůlky za účelem zřízení staveniště za předpokladu, že nebude narušen provoz Galerie “LUKA” a ostatních aktivit Kulturního domu Mlejn