Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2860 o výměře 5 m2 v k.ú. Stodůlky

04. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 9
Číslo usnesení: UR 216/1999

NESouhlasí


s pronájmem části pozemku parc. č. 2860 v k.ú. Stodůlky, za účelem provozování prodejního stánku