Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k pronájmu pozemků parc. č. 1638/1 a 1638/2 v k.ú. Stodůlky

31. 08. 1999
Rada
Číslo jednání: 15
Číslo usnesení: UR 425/1999

Souhlasí

s uzavřením nájemní smlouvy mezi MHMP a firmou Fermet (panem Ladislavem Kůrkou a Jaroslavem Typoltem ) na provozování zámečnické dílny na dobu neurčitou