Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k pronájmu pozemků parc.č. 2770 a 2768 v k.ú. Stodůlky

04. 01. 2000
Rada
Číslo jednání: 1
Číslo usnesení: UR 7/2000


 

I. NESouhlasí


s pronájmem částí pozemků parc.č. 2770 a 2768 v k.ú. Stodůlky firmě Aragonit s.r.o. za účelem vybudování parkovacích místII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 14.01.00v součinnosti s OSOM zaslat stanovisko MČ Praha 13 MHMP