Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k umístění kontejneru na parc. č. 2206/1 v k.ú. Stodůlky

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 47/1999


Souhlasí


s pronájmem 8 m2 na parc. č. 2206/1 v k. ú. Stodůlky za účelem umístění kontejneru na suť po dobu 6-ti měsíců za cenu 928,- Kč