Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k umístění plynovodní přípojky na pozemku parc. č. 2245/1 v k. ú. Stodůlky k domu č. p. 443 v ul. Mládí

28. 08. 2023
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 0346/2023

Dokumenty ke stažení