Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu části poz. parc. č. 744/2 v k.ú. Stodůlky

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 119/1999
 


 


I. Souhlasí


převodem části pozemku parc. č. 744/2 o výměře 99 m2 označený podle geom. plánu parc. č.744/3 Zastupitelstvem hl.m. PrahyII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 25.10.99oznámit prostřednictvím OSOM stanovisko MZ Praha 13 Magistrátu hl.m. Prahy