Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu MHMP k šesti částem poz. par.č. 2675 k.ú. Stodůlky

21. 09. 1999
Rada
Číslo jednání: 16
Číslo usnesení: UR 463/1999ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 05.10.99(v souvislosti se žádostí o souhlas MČ Praha 13 s úplatným převodem MHMP k šesti částem o výměře cca 160 m2, 80 m2, 60 m2, 110 m2, 75 m2 a 57 m2 pozemku par. 2675, který je ve vlastnictví Obce hl. Praha) prostřednictvím OSOM vypracovat a předložit výčet širších majetkových vztahů v této lokalitě