Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu p.č. 2768/2, 2770/3 a 277/3

02. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UR 49/1999


doporučuje mz


souhlasit s podáním žádosti o svěření pozemků p.č. 2768/2, 2770/3 a 2771/3