Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu p.č. 2768/2, 2770/3 a 2771/3

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 30/1999
 


 


 


I. Souhlasís podáním žádosti o svěření pozemků parc.č. 2768/2, 2770/3 a 2771/3 v k.ú. Stodůlky


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o svěření pozemků parc.č. 2768/2, 2770/3 a 2771/3 v k.ú. Stodůlky