Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu parc. č. 2409 v k.ú. Stodůlky

06. 10. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 118/1999








 


 


 


I. Souhlasí


s úplatným převodem pozemku parc. č. 2409 o výměře 1240 m2 v k.ú. Stodůlky Zastupitelstvem hl.m. Prahy



II. ukládá









*


ZS p.Weberovi


[SEWE]


T: 25.10.99



oznámit prostřednictvím OSOM toto stanovisko Magistrátu hl.m. Prahy