Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu pozemku p.č. 1080/1

17. 02. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: UZ 31/1999


 
 


 


I. Souhlasís žádostí o svěření pozemku parc.č. 1080/1 v k.ú. StodůlkyII. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.03.99


požádat Zastupitelstvo hl.m. Prahy o svěření pozemku parc.č. 1080/1 s cílem zajistit územní rezervu s ohledem na záměry MČ Praha 13