Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu pozemku par.č.1085/27 k.ú. Stodůlky

07. 04. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UZ 63/1999

I. NEschvaluje

úplatný převod pozemku par.č.1085/27 MHMP


II. TRVá


na svěření pozemku par.č.1085/27 Městské části P13 ve smyslu usnesení MZ č.51/27 ze dne 30.5.1994 


 


III. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 15.04.99oznámit rozhodnutí MZ MČ P 13 Obci hlavní město Praha