Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc.č.1085/27 k.ú. Stodůlky

23. 02. 1999
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 76/1999

 

usnesení  č. 076  z 4.     schůze MÍSTNÍ RADY MČ Praha 13 z 23.2.1999


 


            doporučuje  mz             


 


nesouhlasit s úplatným převodem MHMP pozemku par.č.1085/27 a trvat na svěření tohoto pozemku Městské části Praha 13 ve smyslu usnesení MZ č. 51/27 ze dne 30.5.1994