Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc.č.24.09. v k.ú. Stodůlky

27. 07. 1999
Rada
Číslo jednání: 14
Číslo usnesení: UR 387/1999

doporučuje mz


MZ MČ Praha 13 souhlasit s úplatným převodem pozemku parc.č,2409 o výměře 1240 m2