Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2692/38 a 2692/36

15. 06. 1999
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 313/1999

doporučuje mz

souhlasit s odprodejem pozemků parc.č. 2692/38 a 2692/36 přímo hlavním městem Prahou