Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 2692/38 a 2692/36

23. 06. 1999
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 6
Číslo usnesení: UZ 99/1999


 
 


 


I. Souhlasís odprodejem pozemků parc.č. 2692/38 a 2692/36 přímo hl. městem Prahou


II. ukládá

*


ZS p.Weberovi


[PEWE]


T: 31.07.99oznámit toto stanovisko OHP MHMP