Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc.č.2780/356 v k.ú. Stodůlky

15. 02. 2000
Rada
Číslo jednání: 4
Číslo usnesení: UR 67/2000

NEMÁ NÁMITEK,

aby MHMP  úplatně převedl pozemek parc.č.2780/356 v  k.ú. Stodůlky