Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko ke směně pozemku parc. č. 1165/118 a dále k prodeji pozemků parc. č. 1165/23, 1165/24, 1165/117 a 1165/118, vše v k. ú. Stodůlky

13. 03. 2024
Zastupitelstvo
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: UZ 0122/2024

Dokumenty ke stažení