Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko Komise bezpečnosti a prevence kriminality k vybudování “Lezecké stěny JAKUB”

18. 05. 1999
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 284/1999

bere na vědomí


stanovisko Komise bezpečnostní a prevence kriminality k vybudování “Lezecké stěny JAKUB