Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k bezúplatnému převodu pozemku parc. č. 2690/15 v k. ú. Stodůlky z vlastnictví ČR – právo hospodaření Lesy České republiky, s. p., do vlastnictví hl. m. Prahy

20. 05. 2024
Rada
Číslo jednání: 10
Číslo usnesení: UR 0216/2024

Dokumenty ke stažení