Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k dlouhodobému pronájmu části pozemku parc. č. 2768/1 v k. ú. Stodůlky

24. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: UR 0292/2024

Dokumenty ke stažení