Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k nájmu částí pozemků parc. č. 2132/3 parc. č. 2166/3, parc. č. 2166/57, parc. č. 2269/6 v k. ú. Stodůlky, společnosti Luka Residential, s. r. o.

22. 01. 2024
Rada
Číslo jednání: 2
Číslo usnesení: UR 0026/2024

Dokumenty ke stažení