Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k prodeji části pozemku parc. č. 1080/107 v k. ú. Stodůlky

31. 07. 2023
Rada
Číslo jednání: 13
Číslo usnesení: UR 0314/2023

Dokumenty ke stažení