Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k prodeji pozemku parc. č. 104/6 a části pozemku parc. č. 104/5 v k. ú. Stodůlky

03. 06. 2024
Rada
Číslo jednání: 11
Číslo usnesení: UR 0247/2024

Dokumenty ke stažení