Praha 13
Bezplatná linka 800 130 000

Stanovisko pro MHMP k pronájmu části pozemku parc. č. 2113/1 v k. ú. Stodůlky

22. 04. 2024
Rada
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: UR 0175/2024

Dokumenty ke stažení